Energian lataus- ja varastointiratkaisumme


Me Eleven Energyllä tarjoamme ensiluokkaisia energian varastointi- ja akkuratkaisuja monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tieliikenteeseen, merialuksiin ja teollisuuteen.

Sähköenergiaratkaisut – Arvolupauksemme

  • Kaupallisia sovelluksia lataustekniikalle ja akkupohjaisille energian varastointijärjestelmille.
  • Onshore-, eMobility- ja eMarine-sovelluksia.
  • Integroituja projekteja, joissa yhdistyvät latausjärjestelmät ja akkupohjaiset energian varastointipuskurit.
  • Hankkeiden yksinkertaistusta taidolla, tiedolla ja oivalluksella, apuna vankka maailmanlaajuinen hankintajärjestelymme sekä asiantunteva johtaminen ja toiminta.
  • Lisäarvoa toimitusketjuun EPC (avaimet käteen) -urakoitsijana tai toisen vaiheen integroijana.

Stationääriset energian varastointijärjestelmät


Julkiset palvelut, jakeluverkonhaltijat ja siirtoverkon ylläpitäjät

Akkuja voidaan hyödyntää monissa eri sovelluksissa energia-alalla. Akut ovat osoittautuneet mainioksi ratkaisuksi kysyntään vastaamiseen sekä tuoton ja kulutuksen tasapainottamiseen.

Sähkönjakelumarkkinoilla toimivat julkisten palvelujen tuottajat sekä jakeluverkonhaltijat osoittavat taajuudensäätelymarkkinoilla kasvavaa mielenkiintoa taajuuden vakautusreserveihin, yleensä yhdistettynä toiseen tulovirtaan, kuten tukena tai varavirran lähteenä, mikä mahdollistaa vankat liiketoimintamahdollisuudet.

Mikroverkkojen energian varastointi

Mikroverkoilla viitataan usein sähkön tuotantoon aurinkoenergian, tuulivoimaloiden, lämmön ja sähkön yhteistuotannon tai erilaisten generaattoreiden avulla, ja ne ovat itsenäisiä energiajärjestelmiä.

Akku on täydellinen lisä mikroverkon liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseen, sillä uusiutuvan energian tuotannon suurin vaikeus on se, että energian tuotannossa on vaihtelua eikä sen saatavuus ole aina varmaa.

Teollisuus-, rakennus-, kaivos- ja erityissovellukset

Akkuja voidaan käyttää monin eri tavoin teollisuus-, rakennus-, kaivos- ja erityissovelluksissa. Akkuja voidaan valmistaa myös siirrettävinä, jolloin niitä voidaan kuljettaa paikasta toiseen säännöllisesti.

Akut voivat toimia siirrettävinä ja kiinteinä virran ja varavirran lähteinä, joko korvaten tai täydentäen dieselmoottoreita.

Akkujen käyttö teollisuudessa voi tuottaa huomattavia polttoainesäästöjä sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Kuljetus - eMobility


Latausratkaisut

Sähköistämme hyötyajoneuvoja, kuten sähköbusseja, kuorma-autoja ja lastauslaitteita. Latausjärjestelmiä ja -periaatteita on monenlaisia, Oppchargesta kattovirroittimiin ja varikkolatureihin sekä kaapelilla että virroittimella.

Yhteistyössä markkinoiden johtavien kumppaniemme kanssa voimme tarjota valmiin paketin jopa kokonaisten laivastojen sähköistämiseen sekä ainutkertaisiin hankkeisiin.

Valitse oikea ratkaisu

Koska kaupalliselle eMobilitylle on olemassa erilaisia ratkaisuja ja periaatteita, valintaa on mietittävä mahdollisimman aikaisin. Erilaisten ratkaisujen välillä on eroja toiminta-alueessa ja latausajassa (ja siten myös aikatauluissa), varusteissa ja ajoneuvon yhteensopivuudessa, huollossa ja paikallisen tuen saatavuudessa.

Virroittimella lataaminen edellyttää lataustorneja tai kattoasennusta ja tarjoaa nopean latauksen reitin varrella, kun taas varikkolataus toteutetaan yleensä yöllä tai pitkien taukojen aikana useimmiten kaapeliliitännällä.

Merenkulun sähköistys - eMarine

Keskitymme pääasiassa pienempien, yleensä saaristo- ja järviliikenteeseen soveltuvien alusten sähköistykseen. Pyrimme olemaan kelluvan aluksen ja maalla sijaitsevan latausaseman välisen lataustoiminnan asiantuntijoita. Tarjoamme niin lataustorneja virroittimilla, keula-latureita kuin maalla sijaitsevia ja alukseen asennettuja kaapelikelojakin.

Onshore-virtalähteet

Maalle asennetut akkutyyppiset virtalähteen puskuriasemat tarjoavat energiansyöttöpuskureita nopeaan lataustoimintaan, mikä voi olla välttämätöntä joidenkin laturien käyttäessä jopa 16 MW:n tehoa.

Nämä akkuasemat voivat toimia myös verkon tasapainottajina ja huipputehon rajoittajina sekä korvata tarpeen toteuttaa kalliita päivityksiä sähköverkkoyhteyksiin. Se auttaa vähentämään kustannuksia esimerkiksi satamissa, joissa sähkön hinnat voivat olla korkeat tariffien takia.


Ota yhteyttä »