Vårt marknadsfokus

Vår hemmamarknad är de nordiska länderna, men vår marknadsräckvidd är global. Vi vill vara närvarande i projekt som matchar våra kunskaper och krav över hela världen. Vi är permanent stationerade i både Finland och Sverige.

Vårt fokus baseras enbart på kommersiella kunder, vilket innebär business to business. Vi vet att dessa projekt är sådana, i vilka vi kan bidra mest och som passar vår organisationsstruktur bäst.

Det är 11e timmen att bli elektrisk

Vi strävar efter att bidra till den pågående energiomställningen i vårt globala samhälle genom att använda vår kunskap i kombination med marknadsledande teknik. Vi hjälper aktivt våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck genom elektrifiering, samtidigt som vi bidrar till en allt mer digitaliserad energi- och transportmarknad.

Vi fokuserar på nyttotillämpningar inom marknadssegment som ger sunda affärsmodeller genom implementering av modern teknik

Vårt expertteam förstärks ständigt


Räknat i volym kommer batterilagringslösningarna att stå för minst hälften av vår omsättning, med en jämn balans mellan eMobility och eMarine inom laddningsaktiviteter. Eleven Energy planerar en stadig och kontinuerlig tillväxt inom alla marknadssegment.

Vi strävar efter att ständigt stärka vårt team genom att investera i strategiska lokala kontor och ytterligare rekrytering för att bevara vår relevans och närhet till vår marknad, våra kunder och deras projekt.

Våra tjänster »